Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Usługa określa warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Inwestorów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Załącznik graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu.
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji
Czas realizacji  

W terminie do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Opłaty  

17 zł

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy nie występuje.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1.Pobrać wniosek o wydanie warunków. 2.Wykonać obliczenia ilości wód deszczowych dla inwestycji. 3.Załączyć załączniki: graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu. upoważnienie jeśli zachodzi potrzeba. 4.Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnienie o ile sprawa jest załatwiana przez osobę upoważnioną) należy dostarczyć do urzędu. 5,Przygotowane warunki, Wnioskodawca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • wody opadowe
  • odprowadzanie wód opadowych
  • Podobne usługi  

    Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

    Usługa określa warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji