Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie i opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego

Usługa umożliwia złożenie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy - właściwe instytucje oraz każdy zainteresowany ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.
Czas realizacji  

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej.

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku lub uwagi, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Ewentualna aktualizacja/modyfikacja planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.
  Podobne usługi  

  Uzgadnianie i opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego

  Usługa umożliwia złożenie wniosków i uwag do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.