Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni

Usługa umożliwia uzgodnienie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Firma

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dwa egzemplarze dokumentacji technicznej (uzgodnionej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zawierającej):
    - projekt techniczny zieleni,
    - opis techniczny projektu.
  • Pismo o uzgodnienie dokumentacji projektowej.
Czas realizacji  

30 dni od dnia złożenia wniosku, w uzasadnionych przypadkach 60 dni od dnia złożenia dokumentów.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Uruchomienie procedury uzgodnień dokumentacji projektowych w zakresie zieleni, weryfikacja dokumentacji oraz wydanie stosownej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie pisma o uzgodnienie dokumentacji projektów wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni

Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni

Usługa umożliwia uzgodnienie dokumentacji projektowych w zakresie zieleni.