Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny

Kogo dotyczy  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Kopie: wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacje o jego braku
Czas realizacji  

30 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Podobne usługi  

Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko