Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa, członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa lub partnerstwo Miasta Krakowa) przedsięwzięciom i wydarzeniom

udzielenie patronatu honorowego, Komitetu Honorowego, Partnerstwa Miasta

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Krakowa

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Zarządzenie nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta
Wymagane dokumenty  
 • Regulamin/program przedsięwzięcia
 • Wniosek o honorowy patronat, udział w Komitecie Honorowym, partnerstwo miasta,
Czas realizacji  

Do miesiąca od daty złożenia wniosku. Termin zależny jest od liczby wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie patronatu honorowego, Komitetu Honorowego, partnerstwa Miasta

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie patronatu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • patronat honorowy
 • partnerstwo Miasta
 • Komitet Honorowy
 • Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa, członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa lub partnerstwo Miasta Krakowa) przedsięwzięciom i wydarzeniom

  udzielenie patronatu honorowego, Komitetu Honorowego, Partnerstwa Miasta