Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o pozyskanym sprzęcie przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej

Pobranie odpowiednich formularzy od usługodawcy przez klienta, wypełnienie ich i odesłanie przez klienta usługi wraz z załącznikami do usługodawcy drogą elektroniczną w celu aktualizacji danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Kogo dotyczy  

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Informacja
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

NIE

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej ksrg w SWD PSP

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku 2. Przyjęcie informacji i uzupełnienie bazy danych Systemu Wspomagania Decyzji - SWD PSP

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   OSP sprzęt pożarniczy samochód pożarniczy SWD PSP

Informacja o pozyskanym sprzęcie przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej

Pobranie odpowiednich formularzy od usługodawcy przez klienta, wypełnienie ich i odesłanie przez klienta usługi wraz z załącznikami do usługodawcy drogą elektroniczną w celu aktualizacji danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego