Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ponaglenie związane z niezałatwieniem sprawy w terminie lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego ponaglenia dotyczącego niezałatwienia sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego

Kogo dotyczy  

Ponaglenie przysługuje osobie fizycznej lub instytucji, która uczestniczy w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  ponaglenie wraz z uzasadnieniem
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie ponaglenia do organu właściwego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie ponaglenia. 2. Przekazanie ponaglenia wraz z relacją z działań. 3. Rozpoznania ponaglenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ponaglenie
 • przewlekłość postępowania
 • niezałatwienie sprawy w terminie
 • Ponaglenie związane z niezałatwieniem sprawy w terminie lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego ponaglenia dotyczącego niezałatwienia sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.