Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Działanie 4.4 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 PO IG (oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

PARP

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców z Działania 4.4 PO IG, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz wniosku
Czas realizacji  

brak informacji

Opłaty  

brak informacji

Tryb odwoławczy  

brak informacji

Rezultat realizacji usługi  

Potwierdzenie złożenia wniosku w ramach Działania 4.4 PO IG

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Potwierdzenie złożenia wniosku.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Działanie 4.4 PO IG
Podobne usługi  

Działanie 4.4 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 PO IG (oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.