Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ( w tym organizacje pozarządowe non-profit)

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1147)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r., poz. 324 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Formularz służący do formalnego złożenia wniosku o dofinansowanie i załączników w ramach Działania 8.4 PO IG
Czas realizacji  

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie około 80 dni roboczych od daty zamknięcia naboru wniosków.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
2.Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie: 1.zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów, 2.naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. 3.Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej. 4.Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. 5.Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG

Usługa umożliwia formalne złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.