Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania 5.4.1 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Micro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1869)
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania 5.4.1 PO IG
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach Działania 5.4.1 PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG oraz złożenia załączników do wniosku, w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie lub składania załączników, w odpowiedzi na wezwanie do poprawy uchybień formalnych.