Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców z Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz służący do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o dofinansowanie i załączników w ramach Działania Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku PO IG
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku" PO IG w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.