Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW

Usługa umożliwia formalne złożenie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania I.3 PO RPW w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

- przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej )

- jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego

- podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w szczególności uczelnie publiczne i niepubliczne, jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe

- podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, jeżeli posiadają osobowość prawną i status agencji lub fundacji rozwoju regionalnego lub lokalnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Czas realizacji  

Zgodnie z §13-15 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z § 16 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW

Dofinansowanie w ramach Działania I.3 PO RPW

Usługa umożliwia formalne złożenie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania I.3 PO RPW w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.