Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne, firmy, instytucje państwowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną ścisłą lub częściową
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
Czas realizacji  

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (do 2 miesięcy w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych)

Opłaty  

82 zł za wydanie decyzji 17 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   gatunki chronione

  Zezwolenie na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną