Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę dostarczanej na cele gospodarstwa domowego, przemysłowo-gospodarczego i/lub
odprowadzanie ścieków dla posiadanej nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Zawarcie Umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę
  • odprowadzanie ścieków
  • Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków

    Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę dostarczanej na cele gospodarstwa domowego, przemysłowo-gospodarczego i/lub
    odprowadzanie ścieków dla posiadanej nieruchomości.