Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie kanałów technologicznych oraz infrastruktury teletechnicznej

Złożenie wniosków związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń, oraz budowy lub modernizacji infrastruktury teletechnicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej (np. prezydent miasta, burmistrz, wójt)

Kogo dotyczy  

obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Po wydaniu WT , wniosek o zawarcie umowy na dzierżawę zgodny z WT.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli występuje)
 • Wniosek o wydanie Warunków Technicznych udostępnienia infrastruktury teletechnicznej.
Czas realizacji  

Do 30 dni na wydanie Warunków Technicznych udostępnienia udostępniania kanałów technologicznych oraz infrastruktury teletechnicznej oraz do 30 dni na zawarcie umowy dzierżawy.

Opłaty  

Opłaty są różne i zależą od ustaleń właściwego organu

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie kanałów technologicznych oraz infrastruktury teletechnicznej oraz ustalenie wysokości opłat za ich udostępnianie.

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku 2.Weryfikacja wniosku, 3.Odpowiedź Urzędu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • kanał technologiczny
 • wydanie warunków technicznych.
 • udostępnienie kanałów
 • infrastruktura techniczna
 • Udostępnienie kanałów technologicznych oraz infrastruktury teletechnicznej

  Złożenie wniosków związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń, oraz budowy lub modernizacji infrastruktury teletechnicznej