Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Przekazywanie danych wynikających z obowiązku ustawowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Kogo dotyczy  

operator sieci, Główny Geodeta Kraju, marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta), podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, właściwy zarządca drogi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

zgodnie z terminem ustawowym

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych do Prezesa UKE

Etapy realizacji usługi  

Złożenie formularza

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   UKE; megaustawa; infrastruktura techniczna; kanały technologiczne; roboty budowlane; stawki opłat za zajecia pasa drogowego; dane przestrzenne; ewidencja sieci;

  Przyjmowanie danych dotyczących infrastruktury technicznej, kanałów technologicznych, robót budowlanych oraz danych o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

  Przekazywanie danych wynikających z obowiązku ustawowego.