Portal Interoperacyjności

NazwaOpisData utworzenia
Grupa Ekspertów 001
Grupa Ekspertów 001
29.08.2008 00:00
Zespół Ekspertów 001
Eksperci pracujący w ramach określonych wątków
03.09.2008 00:00
Administracja
 
03.09.2008 00:00
Standard ESP 2015
grupa robocza związana z przygotowaniem o ogłoszeniem poprawionego standardu ESP 2015
30.06.2015 00:00
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
15.10.2008 00:00
Opracowanie zasad podziału kompetencji organów terenowych i centralnych administracji publicznej w z
Zespół publikujący dla obiektu: Opracowanie zasad podziału kompetencji organów terenowych i centralnych administracji publicznej w z
29.08.2008 00:00
Organizacja prac Portalu Interoperacyjności
Zespół publikujący dla obiektu: Organizacja prac Portalu Interoperacyjności
29.08.2008 00:00
Elektroniczne postaci aktów prawnych.
Zespół publikujący dla obiektu: Elektroniczne postaci aktów prawnych.
13.11.2008 00:00
Modelowe funkcjonowanie BIP
Zespół publikujący dla obiektu: Modelowe funkcjonowanie BIP
20.01.2009 00:00
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
24.03.2009 00:00
Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych
Zespół publikujący dla obiektu: Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych
16.07.2009 00:00
Rekomendacja poprawy błędu w schemacie dziedzinowym bron.xsd
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja poprawy błędu w schemacie dziedzinowym bron.xsd
09.09.2009 00:00
Prace nad nową Instrukcją Kancelaryjną
Zespół publikujący dla obiektu: Prace nad nową Instrukcją Kancelaryjną
16.09.2009 00:00
Modyfikacja podstawowego schematu atomowego adres.xsd
Zespół publikujący dla obiektu: Modyfikacja podstawowego schematu atomowego adres.xsd
05.11.2009 00:00
Modyfikacje podstawowych schematów atomowych
Zespół publikujący dla obiektu: Modyfikacje podstawowych schematów atomowych
30.11.2009 00:00
Elektroniczny schemat aktów prawnych i normatywnych
Zespół publikujący dla obiektu: Elektroniczny schemat aktów prawnych i normatywnych
05.02.2010 00:00
Modyfikacja schematów atomowych
Zespół publikujący dla obiektu: Modyfikacja schematów atomowych
11.06.2010 00:00
Schematy Profilu Zaufanego
Zespół publikujący dla obiektu: Schematy Profilu Zaufanego
16.05.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów MF
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów MF
20.06.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF
20.06.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty"
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty"
20.06.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników SSE
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników SSE
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PIT
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PIT
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPL
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPL
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPR
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPR
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPW
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPW
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPE
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPE
12.08.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 2
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 2
06.10.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty”
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty”
06.10.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów dokumentów ewidencji ludności (ZMOKU), KMD
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów dokumentów ewidencji ludności (ZMOKU), KMD
13.12.2011 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PIT
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PIT
18.01.2012 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników VAT
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników VAT
09.08.2012 00:00
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników ogólnych
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie wzorów załączników ogólnych
09.08.2012 00:00
Rekomendacja w sprawie aktualizacji dziedzinowych schematów MF
Zespół publikujący dla obiektu: Rekomendacja w sprawie aktualizacji dziedzinowych schematów MF
11.01.2013 00:00
Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
Zespół publikujący dla obiektu: Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
21.11.2013 00:00
Standard Formularza ePUAP
Zespół publikujący dla obiektu: Standard Formularza ePUAP
09.01.2014 00:00
Standard e-doręczeń 2017
Przygotowanie standardu e-doręczeń dla usług rejestrowanego doręczania elektronicznego do wymiany danych między e-skrzynkami od różnych dostawców usług
11.01.2017 08:12
Modyfikacja standardu formularza
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych Ministerstwa Cyfryzacji
23.03.2017 14:04
NES i e-akta spraw
Zespół opracowujący standard akt w postaci elektronicznej oraz strukturę logiczną niezbędnych metadanych opisujących takie akta
24.04.2017 10:59
Schemat podpisu zaufanego 2019
Zespól do opracowania i publikacji schematów do składania i walidacji podpisu zaufanego
08.03.2019 14:47
GUGiK
Zespół publikujący schematy XSD do rozporządzeń wykonawczych ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
25.10.2021 15:24
Pozycji na liście
Pozycje 1-41 z 41