Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wsparcie na uzyskanie grantu

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie na uzyskanie grantu w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie na uzyskanie grantu w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców Programu Wsparcie na uzyskanie grantu, którzy złożyli wniosek o udzielenie wsparcia poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać zaufany profil ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2551)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2514)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wsparcie na uzyskanie grantu
Podobne usługi  

Wsparcie na uzyskanie grantu

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie na uzyskanie grantu w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie na uzyskanie grantu w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.