Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Program Bon na innowacje

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w
ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może
być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień
(poprawy) wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców Programu Bon na innowacje, którzy złożyli
wniosek o udzielenie wsparcia poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora
Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować
bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 778)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344)
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Program Bon na innowacje
Podobne usługi  

Program Bon na innowacje

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w
ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może
być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień
(poprawy) wniosku.