Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Program Wsparcie w ramach dużego bonu

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w
ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.
Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o
udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes PARP

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców Programu Wsparcie w ramach dużego bonu, którzy złożyli wniosek o udzielenie wsparcia poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej <br/> (Dz. U. z 2014 r., poz. 778)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219)
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu

Etapy realizacji usługi  

1. Przeslanie wniosku. 2. Potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Program Wsparcie w ramach dużego bonu
Podobne usługi  

Program Wsparcie w ramach dużego bonu

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w
ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs.
Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o
udzielenie wsparcia w ramach Programu Wsparcie w ramach dużego bonu w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.