Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

Niniejsza usługa umożliwia złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

pełnoletnich stypendystów lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich stypendystów programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pismo przewodnie do sprawozdania w ramach programu Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020 [formularz]
 • Sprawozdanie lub elektroniczny odpis sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPRE LKT [do pobrania]
Czas realizacji  

Termin składania sprawozdania semestralnego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w miesiącach wrzesień-luty w terminie do dnia 12 lutego 2020 roku. Termin składania sprawozdania końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w całym roku szkolnym w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie sprawozdania 2. Weryfikacja sprawozdania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sprawozdanie
 • uzdolnieni uczniowie
 • szkoły ogólnokształcące
 • stypendia
 • edukacja
 • Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020”