Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym: Ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata na zajęcia pozaszkolne
Czas realizacji  

Od 1 lipca do 30 października

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne

  Zgłoszenie kandydata na zajęcia pozaszkolne