Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów

Usługa umożliwia złożenie podania o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów na zasadach zawartych w rozdziale 12 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Strona postępowania zakończonego decyzją ostateczną

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania przysługuje stronie zażalenie do organu wyższego stopnia.

Rezultat realizacji usługi  

Wznowienie postępowania

Etapy realizacji usługi  

1. Wniosek o wznowienie postępowania, 2. wznowienie postępowania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków
 • klasyfikacji gruntów
 • Podobne usługi  

  Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów

  Usługa umożliwia złożenie podania o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów na zasadach zawartych w rozdziale 12 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

  Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.