Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich oraz opis okoliczności sprawy
 • Kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku
 • Informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu konsumenta

Etapy realizacji usługi  

1. Wpływ wniosku. 2. Przeprowadzenie postępowania. 3. Sporządzenie protokołu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   szczęcie konsument procedura mediacji zakończenie sporu cywilnoprawnego konsument przedsiębiorca

  Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie na wniosek konsumenta procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
  Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.