Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Miasta Zduńska Wola, w związku z podejmowaniem przez te osoby inicjatyw na rzecz rozwoju sportu w mieście lub uhonorowaniem całokształtu ich kariery trenerskiej lub zawodniczej, czy też w związku z osiągnięciami w działalności sportowej znaczącymi dla miasta i jego mieszkańców lub o szczególnym znaczeniu dla miasta i jego mieszkańców w rozumieniu uchwały nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 685 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2845 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek stanowiący załącznik nr 4 do uchwały nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Czas realizacji  

Bezterminowo

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej/klub sportowy lub związek sportowy/inny podmiot mający interes prawny/Prezydenta Miasta Zduńska Wola z urzędu. 2. Analiza formalna złożonego wniosku. 3. Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.