Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia

Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o nagrodę
Czas realizacji  

Złożenie wniosku będzie możliwe po uruchomieniu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w terminie określonym regulaminem programu

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie Nagrody

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. rozpatrzenie wniosku, 3. Decyzja o przyznaniu nagrody.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Nagroda Starosty

  Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia

  Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia