Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 wrześnai 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Opłaty  

Opłata zależy m.in. od: 1. celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie. 2. sposobu udostępnienia materiałów. 3. ilości udostępnianych materiałów. 4. jakości i aktualności materiałów. 5. baz danych, z których pochodzą udostępniane dane.

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, Główny Geodeta Kraju wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, w terminie 14 dni, przysługuje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udostępnienie kopii materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych kartograficznych

  Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych

  Udostępnienie kopii materiałów geodezyjnych i kartograficznych