Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,
2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3. likwidacji otworu wiertniczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywateli, Przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. oryginał, w 3 egzemplarzach, dokumentacji geologicznej opracowanej przez uprawnionego geologa,
  • 2. W przypadku występowania wnioskodawcy przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej
Podobne usługi  

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej innej dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku:
1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów podziemnych,
2. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
3. likwidacji otworu wiertniczego.