Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...

TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych.

Przekazanie do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Administracyjne Organy Egzekucyjne

Kogo dotyczy  

Wierzyciele publiczno-prawni w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie przez organ egzekucyjny tytułu wykonawczego

Etapy realizacji usługi  

Brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Tytuł wykonawczy
  • Egzekucja administracyjna
  • TW-1 Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych.

    Przekazanie do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego