Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie badań i wydanie opinii

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii na wniosek w sprawach określonych rozporządzeniem MENiS z 2002 roku, między innymi: badania dzieci do lat 3, badania zmysłów, dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i innych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Wg rejestracji

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przeprowadzenie badań i wydanie opinii
Podobne usługi  

Przeprowadzenie badań i wydanie opinii

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie badań i wydanie opinii na wniosek w sprawach określonych rozporządzeniem MENiS z 2002 roku, między innymi: badania dzieci do lat 3, badania zmysłów, dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminów, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną i innych