Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy do Urzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby, które znalazły przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie zawierające opis odkrytego przedmiotu, dokładny adres oraz opis miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Podobne usługi  

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy do Urzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.