Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedmiot, jak również miejsce jego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków. Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby, które w trakcie robót budowlanych lub ziemnych, odkryły przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie zawierające opis odkrytego przedmiotu oraz dokładny adres i opis miejsca odkrycia
Czas realizacji  

Do 3 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zawiadomienie o odkryciu

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zawiadomienie odkrycie roboty budowlane roboty ziemne zabytek

Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przedmiot, jak również miejsce jego odkrycia powinny być zabezpieczone przy użyciu dostępnych środków. Ponadto, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot.