Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie uprawnienia do wytwarzania/wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/naprawy/naprawy urządzeń technicznych

Usługa umożliwia zlożenie wniosku o wydanie uprawnienia do wytwarzania /wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/ naprawy/ naprawy urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów lub materiałów stosowanych do wytwarzania, napraw lub modernizacji urządzeń technicznych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca (krajowy lub zagraniczny) wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz materiały i elementy stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie uprawnienia
    do wytwarzania /wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/ naprawy/ naprawy urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów lub materiałów stosowanych do wytwarzania, napraw lub modernizacji urządzeń technicznych
Czas realizacji  

Zgodny z KPA

Opłaty  

Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

Tryb odwoławczy  

Od decyzji organu dozoru technicznego przysługuje stronie odwołanie do właściwego Ministra z pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, wydaje uprawnienie po stwierdzeniu, że wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie uprawnienia do wytwarzania/wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/naprawy/naprawy urządzeń technicznych
Podobne usługi  

Wydanie uprawnienia do wytwarzania/wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/naprawy/naprawy urządzeń technicznych

Usługa umożliwia zlożenie wniosku o wydanie uprawnienia do wytwarzania /wytwarzania w zakresie montażu/modernizacji/ naprawy/ naprawy urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów lub materiałów stosowanych do wytwarzania, napraw lub modernizacji urządzeń technicznych