Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zbiorcza informacja dotycząca produktów ubocznych wytworzonych na terenie poszczególnych województw

Przekazanie przez marszałków województw Ministrowi Środowiska zbiorczej informacji za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Środowiska

Kogo dotyczy  

marszałkowie województw

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

marszałek województwa przekazuje do Ministra Środowiska w terminie do dnia 31 marca następnego roku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie zbiorczych informacji za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

Etapy realizacji usługi  

Marszałkowie województw, na podstawie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, sporządzają na wzorze określonym rozporządzeniem ministra środowiska, zbiorczą informację dotyczącą produktów ubocznych, którą przekazują Ministrowi Środowiska.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zbiorcza informacja
 • produkt uboczny
 • Zbiorcza informacja dotycząca produktów ubocznych wytworzonych na terenie poszczególnych województw

  Przekazanie przez marszałków województw Ministrowi Środowiska zbiorczej informacji za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.