Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste na ich rzecz nieruchomości miejskiej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Mapa z zaznaczonym terenem
 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
 • Dokument uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Czas realizacji  

Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące).

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprzedaż i oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Spisanie protokołu uzgodnień.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.