Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularz umożliwiający wypełnienie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o składanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.