Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa własności działki gruntu właścicielowi budynków znajdujących się na tym gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki gruntu właścicielowi budynków znajdujących się na tym gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o przyznanie prawa własności działki pod budynkami
  • decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1983r , gdzie budynki zostały wyłączone z przejęcia
  • w przypadku śmierci właściciela , który przekazał gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa należy przedłożyć postanowienie o nabyciu praw do spadku lub udokumentować własność budynków
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przyznanie prawa własności działki gruntu właścicielowi budynków znajdujących się na tym gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa
Podobne usługi  

Przyznanie prawa własności działki gruntu właścicielowi budynków znajdujących się na tym gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki gruntu właścicielowi budynków znajdujących się na tym gruncie, który wchodził w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa