Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania
  • Decyzja o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
  • Jeżeli o zwrot stara się zstępny (dzieci, wnuki) osoby uprawnionej , który po śmierci tej osoby faktycznie włada nieruchomością wnioskodawca przedkłada akt zgonu osoby uprawnionej oraz udowadnia na podstawie umowy dzierżawy lub zeznań świadków , że włada tą nieruchomością
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   prawo własności działka dożywotniego użytkowania prawo użytkowania przekazanie gospodarstwa rolnego Skarb Państwa

Przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa własności działki dożywotniego użytkowania, której prawo użytkowania przysługuje z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego dla Skarbu Państwa.