Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary drgań na stanowiskach pracy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiaru drgań na stanowiskach pracy.Pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka i działających przez kończyny górne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 419 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Zlecenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomiary drgań na stanowiskach pracy
  Podobne usługi  

  Pomiary drgań na stanowiskach pracy

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiaru drgań na stanowiskach pracy.Pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka i działających przez kończyny górne.