Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badania natężenia hałasu słyszalnego, ultradźwiękowego i infradźwiękowego na stanowisku pracy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817)
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pomiary hałasu na stanowisku pracy
Podobne usługi  

Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia badania natężenia hałasu słyszalnego, ultradźwiękowego i infradźwiękowego na stanowisku pracy.