Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1146 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Podobne usługi  

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .