Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Najem lokali użytkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • W przypadku lokali położonych w osiedlach wiejskich w trakcie postępowania wymagana będzie opinia właściwego Zarządu Osiedla. Dołączenie wymaganej opinii przyśpieszy tok postępowania
 • W sprawie odstąpienia od egzekwowania należności z tytułu opłat za lokal użytkowy najemca powinien udokumentować wysokość dochodów w swoim gospodarstwie domowym, za okres ostatnich 3–ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Najem lokali użytkowych

  Najem lokali użytkowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.