Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Decyzja pozwolenia na budowę
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

W zależnosci od wyceny

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego
  Podobne usługi  

  Dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dopuszczenie do użytkowania obiektów budowlanych