Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
 • Wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegających się o dofinansowanie
 • Kalkulacja kosztów związanych z przygotowaniem lub realizacją oprogramowania interfejsowego
 • Oświadczenie, że przygotowanie lub realizacja oprogramowania interfejsowego nie jest finansowana ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister właściwy ds. informatyzacji
 • Dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych
 • Kopia umowy/porozumienia o utworzeniu konsorcjum podmiotów publicznych
 • Zgoda na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie wyników osiągniętych przy realizacji oprogramowania interfejsowego i zobowiązanie do nieodpłatnego udostępnienia kodów oprogramowania stworzonego w jego ramach
 • Dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa powyżej
 • Założenia funkcjonalne oprogramowania interfejsowego określające cel opracowania oprogramowania, zadania służące realizacji celu, dla którego opracowuje się oprogramowanie, oraz harmonogram ich realizacji
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego
 • a także kodów źródłowych tego oprogramowania
 • Podobne usługi  

  Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.