Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr CXIII/1142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Wymagane dokumenty  
    Wniosek osoby zainteresowanej o zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie zlokalizowanym na skrzyżowaniu lub prostopadle względem alei cmentarnych wraz z uzasadnieniem.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

Etapy realizacji usługi  

Zawiadomienie wnioskodawcy o zamontowaniu odbojnika (ogranicznika) lub odmowa zamontowania odbojnika (ogranicznika) wraz z uzasadnieniem.

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe  
  • cmentarz
  • montaż odbojnika (ogranicznika)
  • Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

    zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie