Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyjaśnień w prowadzonej przez niego sprawie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administrator danych, podmiot, któremu administrator danych zlecił przetwarzanie danych osobowych, inne podmioty

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz
  • Dokumenty zawierające wyjaśnienia, kopie wydruków z systemu informatycznego, inne dokumenty potwierdzające stan faktyczny lub fakt usunięcia uchybień.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyjaśnień w prowadzonej przez niego sprawie

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie

Wyjaśnienie do GIODO w prowadzonej przez niego sprawie

Usługa umożliwia złożenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyjaśnień w prowadzonej przez niego sprawie.