Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie informacji ze zbioru danych osobowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Urzędów , Instytucji i innych podmiotów publicznych współpracujących z tutejszym urzędem, chcących uzyskać informacje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek/ pismo o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie informacji ze zbioru danych osobowych