Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych na podstawie 174a Prawo Telekomunikacyjne

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Podmioty Telekomunikacyjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwa lub prokura dla osoby składającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • Zawiadomienie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłaty za złożenie zawiadomienia. 17zł. - złożenie dokumentu pełnomocnictwa/ prokury dla osoby składającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Skutecznie złożone zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 2. Przyjęcie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

  Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

  Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych na podstawie 174a Prawo Telekomunikacyjne