Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
RZESZÓW, UL. GRUNWALDZKA 15
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy wojewoda

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz tłumaczy systemu językowo-migowego (SJM)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKGON
 • Oświadczenie potwierdzające znajomość polskiego języka migowego (PJM) lub znajomość systemu językowo-migowego (SJM)
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku.
Wpis do rejestru dokonywany jest bezterminowo, jednak na wniosek tłumacza może zostać zmieniony lub usunięty.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Polityki Społecznej

Dni i godziny  
 • środa, 7:30-15:30
 • wtorek, 8:00-16:00
 • poniedziałek, 7:30-15:30
 • piątek, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM).

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.rzeszow.uw.gov.pl/

  Telefon   17-867-13-00
  Fax   17-867-19-50
  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

  Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

  Usługa umożliwia tłumaczowi systemu językowo-migowego (SJM) złożenie, do właściwego wojewody, wniosku o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON).