Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zmiana terminu opłaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o zmianę terminu płatności oraz w dwóch latach poprzednich - przypadku firm.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w przypadku firm.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
Czas realizacji  

Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie zmiany terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Uzyskanie zmiany terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zmiana
 • użytkowanie wieczyste
 • terminu
 • Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  Zmiana terminu opłaty